Manuál, jak dobře pojistit majetek a vyhnout se zbytečným problémům

Pojištění, stejně jako další desítky finančních nástrojů se dá využít mnoha způsoby, ale jenom správně vybrané a nastavené pojištění nám opravdu pomůže, když to budeme potřebovat. Jak to udělat, abychom při pojištění majetku neudělali chybu? Co brát do úvahy a jak se připravit na jednání s pojišťovnou, přibližuje Lukáš Urbánek, finanční poradce skupiny Partners.

Vydáno: 19. 10. 2022
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

Pokud máte svůj majetek pojištěný již řadu let, nemusí to znamenat, že jste dobře pojištění. Vyplatí se proto sáhnout do šuplíku, připomenout si, na jakou částku máte svůj majetek pojištěný a podívat se i na datum, kdy jste smlouvu uzavřeli.

V případě, že stávající pojistka má datum hodně letitý, vyplatí se udělat si čas, připravit se na jednání s pojišťovnou a pojistku aktualizovat. V poslední době totiž vzrostly ceny nemovitostí a strmě stouply i ceny stavebních materiálů a prací. Stávající pojistná částka tak nemusí odpovídat realitě.

Abychom vám usnadnili orientaci, co vše brát do úvahy při pojištění svého majetku, přinášíme základní informace včetně doporučení, na co si dát pozor. 

1. Výše pojistné částky

Je zcela zásadní pro správné fungování pojištění majetku. Nesprávně nastavená pojistná částka bývá jedním z nejčastějších důvodů krácení pojistného plnění. Princip je jednoduchý. Jakmile je nemovitost podpojištěná, pojišťovna bude krátit pojistné plnění ve stejném poměru k podpojištění.

V praxi to znamená, že pokud budeme mít dům v hodnotě 6 milionů korun pojištěný na 3 miliony korun a velká voda nám dům odnese, pojišťovna nám vyplatí pouze 1,5 milionu korun. A za to již nový dům nepostavíme. Proto je velmi důležité pravidelně pojistnou smlouvu aktualizovat. Některé banky to přímo svým klientům nařizují v úvěrových smlouvách.

Byty se pojišťují na tržní hodnotu, protože cílem je získat pojistné plnění odpovídající ceně stejně velkého bytu ve stejné lokalitě.

Rodinné domy se pojišťují na reprodukční cenu, která odpovídá nákladům na výstavbu stejně velkého domu. Nejedná se tedy o tržní cenu, která zohledňuje také lokalitu a velikost pozemku.

Pokud máte svůj majetek pojištěný již řadu let, nemusí to znamenat, že jste dobře pojištění. Vyplatí se proto sáhnout do šuplíku, připomenout si, na jakou částku máte svůj majetek pojištěný a podívat se i na datum, kdy jste smlouvu uzavřeli.

V případě, že stávající pojistka má datum hodně letitý, vyplatí se udělat si čas, připravit se na jednání s pojišťovnou a pojistku aktualizovat. V poslední době totiž vzrostly ceny nemovitostí a strmě stouply i ceny stavebních materiálů a prací. Stávající pojistná částka tak nemusí odpovídat realitě.

Abychom vám usnadnili orientaci, co vše brát do úvahy při pojištění svého majetku, přinášíme základní informace včetně doporučení, na co si dát pozor.

1. Výše pojistné částky

Je zcela zásadní pro správné fungování pojištění majetku. Nesprávně nastavená pojistná částka bývá jedním z nejčastějších důvodů krácení pojistného plnění. Princip je jednoduchý. Jakmile je nemovitost podpojištěná, pojišťovna bude krátit pojistné plnění ve stejném poměru k podpojištění.

V praxi to znamená, že pokud budeme mít dům v hodnotě 6 milionů korun pojištěný na 3 miliony korun a velká voda nám dům odnese, pojišťovna nám vyplatí pouze 1,5 milionu korun. A za to již nový dům nepostavíme. Proto je velmi důležité pravidelně pojistnou smlouvu aktualizovat. Některé banky to přímo svým klientům nařizují v úvěrových smlouvách.

Byty se pojišťují na tržní hodnotu, protože cílem je získat pojistné plnění odpovídající ceně stejně velkého bytu ve stejné lokalitě.

Rodinné domy se pojišťují na reprodukční cenu, která odpovídá nákladům na výstavbu stejně velkého domu. Nejedná se tedy o tržní cenu, která zohledňuje také lokalitu a velikost pozemku.

Některé z pojišťoven na trhu princip podpojištění vůbec neuplatňují. Pojistná částka se v pojistné smlouvě neuvádí a pojišťovna vždy vyplatí pojistné plnění odpovídající vzniklé škodě. Cena za pojištění, která bývá zpravidla vyšší, se určuje na základě podlahové plochy.

2. Spoluúčast

Ovlivňuje výši pojistného plnění a cenu pojištění. Výše spoluúčasti se rovná výši škody, kterou musíme zaplatit ze svého, tedy o kterou nám pojišťovna sníží pojistné plnění. Čím vyšší bude spoluúčast, tím vyšší slevu na pojištění nám pojišťovna dá. U některých pojišťoven lze tímto způsobem snížit výrazně cenu za pojištění. U malých škod do 10 000 korun riskujeme sice výrazné snížení pojistného plnění, ale u těch velkých, fatálních, to již ani nepoznáme.

3. Balíčky

Pojistné smlouvy k pojištění občanského majetku jsou koncipovány jako balíčkové řešení. To znamená, že si nemůžeme všechny limity u pojistných rizik stanovit individuálně. Může se nám tedy klidně stát, že budeme mít pojištěné škody způsobené psem i přes to, že žádného nemáme. Ty nejdůležitější informace jsou uvedeny v nabídce pojištění, případně v pojistných podmínkách.

Při výběru pojištění je potom dobré jednotlivým limitům věnovat pozornost a ideálně porovnat více nabídek. Jelikož nikdy nelze předem odhadnout typ škody, který nám může vzniknout, je většinou lepší zvolit maximální možný rozsah pojištění.

4. Vedlejší stavby

Tato část se týká hlavně rodinných domů a chalup. Vedlejší stavbou jsou objekty, které nejsou přímo propojeny s hlavní stavbou. Jedná se například o skleníky, bazény, kůlny a zahradní domky, oplocení, pojezdové brány atp. V pojistné smlouvě bychom si měli tedy pohlídat pojištění vedlejších staveb. Nezapomenout na jejich specifikaci a zkontrolovat pojistné částky. Některé pojišťovny umí pojistit vedlejší stavby automaticky, u některých je potřeba požadavek zvlášť uvést.

5. Fotovoltaická elektrárna

Nejzranitelnější jsou solární panely na střeše, ale nejen ty. FVE se skládá z několika částí a k poškození může dojít i následkem úderu blesku, přepětím, požárem atp. Proto je dobré FVE připojistit, resp. upravit pojistnou smlouvu a navýšit pojistnou částku, protože došlo k navýšení hodnoty pojišťovaného majetku.

6. Doplňky k hlavnímu pojištění

Řada pojišťoven nabízí nejrůznější vychytávky, které mohou být zajímavým doplněním pojištění majetku. Nejčastěji jsou to nejrůznější asistenční služby atp. Může se ale také jednat o pojištění technické poruchy, která může fungovat jako prodloužená záruka.

7. Lepší jedna pojišťovna než dvě

Každá pojišťovna má v pojistných podmínkách popsaný rozsah pojištění a limity pojistného plnění a každá to má trochu jinak.

Pokud se chceme vyhnout zklamání, že nám pojišťovna v případě pojistné události oznámí, že daná věc není pojištěná, je lepší si domácnost a nemovitost včetně odpovědnostní pojistky sjednat ideálně u jedné pojišťovny. Pojištěním u jedné pojišťovny lze navíc získat slevu na pojistném za širší pojistnou ochranu.

8. Změny pojištění

Úpravy majetkového pojištění se nedělají změnou, ale vždy náhradou. V praxi to znamená, že pokud budeme chtít změnit rozsah pojištění, musíme si vždy sjednat novou pojistnou smlouvu. U stejné pojišťovny to můžeme udělat kdykoliv a nespotřebované pojistné nám pojišťovna vrátí nebo převede na novou smlouvu.

Pokud budeme chtít pojistnou smlouvu ukončit, tak se nám to nejčastěji povede k výročí pojistné smlouvy, a to ještě při dodržení 6týdenní výpovědní lhůty. Na trhu jsou ale pojišťovny, které dovolují svým klientům ukončit pojistnou smlouvu kdykoliv.

9. Pojištění je jistota

Pojištění je vhodné i tam, kde je znám případný viník poškození, například nájemce bytu. Pokud nám nájemce poškodí nemovitost, měl by samozřejmě škodu uhradit. Ale co když nemá peníze? Obdobný případ by nastal, pokud by nás vytopili sousedi. Také po nich můžeme chtít odškodnění, ale co když nebudou chtít vzniklou škodu uhradit? V takových případech hrozí tahanice o peníze, nebo v nejhorším případě soud.

Když budeme mít majetek pojištěný, pojišťovna nám vyplatí peníze a následně může škodu uplatnit po viníkovi. A jak se s ním domluví, to už nás nemusí zajímat.

10. Pojistná událost

Pokud k pojistné události dojde, je potřeba co nejvíce zamezit dalším škodám. Hasit požár, zachraňovat věci před povodní… Určitě je lepší volat jako první hasiče a až potom pojišťovnu. Pro pojišťovnu jsou obecně důležité fotografie k popsání způsobené škody. Když máme fotografie a situaci pod kontrolou, teprve potom stačí nahlásit pojistnou událost (většinou přes internetové stránky pojišťovny).

Následně je potřeba počítat s tím, že pojišťovna vyšle na místo likvidátora, který přijde provést místní šetření a ověřit skutečný rozsah škod. S úklidem a opravami je tedy lepší počkat, až budeme mít stanovisko pojišťovny o dalším postupu.

Zdroj: iDnes.cz